Mobiel: +31 (0)6 51 35 66 50 - Mail info@zipadvies.nl

ZIPadvies.

zipadvies / ZIPadvies

Positieve energie, gemotiveerd personeel en meer winst bij het resultaatgericht doorvoeren van verbeteringen met ZIPadvies.

ZIPadvies zet samen met u binnen uw organisatie de strategie uit om resultaatgericht de organisatie te verbeteren of zo nodig te kantelen. Het proces van doorvoeren en vasthouden van veranderingen wordt vervolgens begeleid. Uw bedrijf bereikt ná het veranderproces sneller betere resultaten. Personeel werkt gemotiveerd omdat in het veranderproces ook rekening met hun persoonlijke belangen wordt gehouden. Verandering wordt omgezet in positieve energie die bijdraagt aan het versneld realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

Ook al wordt de juridische weg lang niet altijd gekozen, ZIPadvies kent alle arbeidsrechtelijke aspecten van veranderen en adviseert u hierin.

Wanneer schakelt u ZIPadvies in?

  • Doorvoeren van gehele reorganisaties (waaronder de juridische procedure) met begeleiding zodat werknemers de veranderingen ook kunnen bijhouden;
  • Procesbegeleiding na fusie, overname of andere wijziging binnen de organisatie. Zowel het motiveren van personeel valt hieronder als ook de juridische formalisering (zoals harmonisering van arbeidsvoorwaarden of dossieropbouw);
  • Afscheid nemen van personeel als zij niet willen meegaan in de verandering. Hierbij wordt naast arbeidsrechtelijke aspecten vooral ook gekeken naar het bereiken van een zo positief mogelijk resultaat voor zowel de werkgever als de werknemer.

ZIPadvies werkt resultaatgericht en is er voor u om te zorgen dat veranderingen binnen uw organisatie op een positieve manier doorgang vinden!

Op zoek naar een ZIP oplossing?

Veranderen is mensenwerk. Bel of mail ZIPadvies daarom voor een afspraak zodat uw uitdaging een ZIPoplossing wordt.

Contact opnemen!

Back to Top