Mobiel: +31 (0)6 51 35 66 50 - Mail info@zipadvies.nl
Veranderen is mensenwerk. Organisaties zijn in beweging en blijven veranderen. Maar het zijn de individuele mensen die zelf mee moeten willen bewegen.

ZIPadvies

Positieve energie, gemotiveerd personeel en meer winst bij het resultaatgericht doorvoeren van veranderingen met ZIPadvies. 

Lees verder →

ZIPin

Naast financiële en juridische zaken is goede interne communicatie voor het slagen van een verandertraject een must. ZIPadvies brengt u begrip en kennis van de belevingswereld van uw medewerker en helpt hem sneller de switch naar de nieuwe manier van werken te maken!

Lees verder →

ZIPout

ZIPadvies heeft specialistische kennis van het arbeidsrecht om van uw werknemer afscheid te nemen. Maar daarnaast zet ZIPadvies vooral creatieve oplossingen in om tot een win-win-exit te komen. 

Lees verder →

ZIPin-terim

Wanneer uw organisatie bij haar veranderproces behoefte heeft aan meer intensieve en continue begeleiding, is ZIPadvies binnen uw bedrijf aanwezig. 

Lees verder →

Gezipped

ZIPadvies bekent kleur

13 februari 2014 / 0 Comments

Deze week gezipped!

8 januari 2014 / 0 Comments

Waarom Zou U Voor ZIPadvies Kiezen?

U weet dat uw personeel uw belangrijkste succesfactor is en schenkt hier tijdens het veranderproces de nodige aandacht aan. Hierdoor wordt het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen leuker en eenvoudiger.
Door niet alleen naar de zakelijke kant van veranderen te benadrukken maar juist het personeel erbij te betrekken wordt uw verandertraject een succes!
Gedurende het veranderproces is niets zo belangrijk als het motiveren van uw mensen. Niet alleen omdat goed personeel niet meer voor het oprapen ligt, maar ook omdat afscheid nemen van mensen heel kostbaar voor uw organisatie is. U bespaart zich een periode van negatieve energie, hoge afvloeiingsregelingen en het aantrekken en inwerken van nieuwe mensen.
Uw wilt uw personeel niet voor een voldongen feit stellen en alle veranderingen er doorheen duwen. Maar u kiest er voor om uw mensen (soms weliswaar achteraf) een stem te geven in de manier waarop zij als individu willen mee-veranderen in lijn met de gewenste verandering binnen de onderneming. U weet dat u voor het welslagen van de verandering van hun motivatie, inzet en gemoedstoestand afhankelijk bent. Door samen de veranderingsslag door te maken, legt u het fundament voor een nieuwe gezonde organisatie.
Wanneer uw mensen doen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, krijgen ze energie en ontstaat er flow binnen uw organisatie. Communicatie verloopt beter, innovatie en creatieve ideeën ontstaan, optimisme slaat naar buiten en uw onderneming wordt door alle positieve energie gelift. Dit is toch wat u wilt voor uw mensen en uw organisatie?
Natuurlijk wilt u als ondernemer uw risico’s op arbeidsrechtelijk vlak kunnen inschatten. Maar u maakt ook bewust keuzes om juridische discussies naast u neer te leggen en te zoeken naar mogelijke win-win-situaties met uw personeel. Mensen moeten op de goede plek in de organisatie zitten en gemotiveerd zijn om voor uw organisatie te werken. En zijn ze dat niet, dan bewijst u beiden een gunst om het dienstverband met uw werknemer zo snel mogelijk te beëindigen.
U weet dat een verandertraject intensief is en heeft tegelijkertijd nog meer belangrijke zaken waaraan u aandacht wilt schenken. Ook weet u dat een  verandering vasthouden uw uitdaging is. ZIPadvies geeft u de intensieve en continu begeleiding die u zoekt. Ook ná het veranderproces blijft ZIPadvies begeleiding bieden waardoor de verandering in alle poriën van de onderneming binnendringt en deze door zowel u als uw mensen kan worden vastgehouden.

 

Wat Zeggen Onze Klanten

Wij, als partners van Millford, hadden ongeveer een jaar geleden de behoefte onze individuele rollen en samenwerking onder de loep te nemen. Saskia heeft ons hier voortvarend in geadviseerd. Op een krachtige en heldere manier heeft Saskia onze discussies geleid en de juiste richting gegeven. Tijdens onze sessies hebben wij haar als zeer empatisch en betrokken ervaren, zonder dat zij het doel van de samenwerking uit het oog verliest. Mede door de inbreng van Saskia zijn wij nu, als partners gezamenlijk, beter in staat onze succesvolle onderneming de toekomst in te loodsen.

Wij schakelen Saskia ook in als juridisch adviseur. Ook hier heeft zij haar toegevoegde waarde ruimschoots bewezen. Wij vinden haar manier van werken zeer effectief en vernieuwend. En hebben veel vertrouwen om met Saskia als adviseur het maximale te halen uit onze Human Resource activiteiten.

Moritz Hoekstra, Millford

Saskia Schlaghecke als organisatie adviseur en adviseur arbeidsrecht

Jaren geleden is onze samenwerking met Saskia begonnen met juridisch advies op het gebied van het ontslagrecht. Toen later binnen een van onze werkmaatschappijen een reorganisatie nodig was, heeft Saskia deze in alle opzichten zeer succesvol begeleid. Daarbij heeft ze het managent zoveel mogelijk ontzien.

Omdat Saskia ons bedrijf en de meeste medewerkers inmiddels goed kende, heeft zij daarna op frequente basis succesvol geholpen met aanpassingen binnen onze organisatie. Daarbij heeft ze ook ruim aandacht besteed aan het helpen ontwikkelen van de mensen daarbinnen. Saskia verdiept zich erg goed in de organisatie en de mensen en heeft een doortastende aanpak om tot de juiste verandering te komen. Ze kan op directie niveau (helpen) uitdagen en heeft mij persoonlijk zeer goed bijgestaan bij het vormen van m’n nieuwe management. Ik kan haar zeer aanbevelen!

Pim Schoonenberg, Sitecom Europe B.V.

 

Back to Top